• VERİMLİ ÜRÜNLER İÇİN TURKUAZ GÜBRE

Azotlu Gübre Hesabı

Toprak analiz raporunda analiz sonuçları saf madde azot olarak verilmiş ise hangi gübrenin ne kadar uygulanacağı, kullanılacak gübreye göre hesaplanmalıdır. Aşağıda kullanılacak azotlu gübre çeşidine göre çevirme katsayıları ve örnek olarak nasıl hesaplanacağı verilmiştir.

– Amonyum Sülfat (AS, %21 Azot) gübresine çevirmek için 5,0 ile çarpılır.

– Kalsiyum Amonyum Nitrat ( CAN, % 26 Azot) gübresine çevirmek için 4,0 ile çarpılır.

– Amonyum Nitrat (AN, %33 Azot) gübresine çevirmek için 3,0 ile çarpılır.

– Üre (%46 Azot) gübresine çevirmek için 2,2 ile çarpılır.

– Diamonyum Fosfat (DAP, % 18 Azot- % 46 Fosfor) gübresine çevirmek için 5,5 ile çarpılır.

– Potasyum Nitrat ( KNO3, %44 Azot-%13 Fosfor) gübresine çevirmek için 7,7 ile çarpılır.

Örnek Azotlu Gübre Hesabı: Eğer azotlu gübre olarak Amonyum Nitrat (%33) kullanılacak ise;

Kullanılacak Azotlu Gübre miktarı= Analiz ile bulunan Organik Madde Değeri x 3,0 Raporda verilmesi gerekli azot miktarı saf madde olarak 9 kg ise; Kullanılacak Amonyum Nitratlı Gübre miktarı= 9 x 3,0 = 27 kg Amonyum Nitrat (%33 lük) / 1 dekar (1dönüm) araziye verilmelidir.

Fosforlu Gübre Hesabı

Toprak analiz raporunda analiz sonuçları saf madde fosfor olarak verilmiş ise hangi gübrenin ne kadar uygulanacağı, kullanılacak gübreye göre hesaplanmalıdır. Aşağıda kullanılacak fosforlu gübre çeşidine göre çevirme katsayıları verilmiştir

– Triple Süper Fosfat (%42) gübresine çevirmek için 2,3 ile çarpılır.

– Diamonyum fosfat (DAP) ( % 18- %46) gübresine çevirmek için 2.2 ile çarpılır.

Örnek Fosforlu Gübre Hesabı: Toprak analiz raporunda fosfor analiz sonuçları saf madde olarak verilmiş ise hangi gübrenin ne kadar uygulanacağı, kullanılacak gübreye göre hesaplanmalıdır.

Eğer fosforlu gübre olarak TSP (Triple Süperfosfat ) kullanılacak ise; Kullanılacak TSP Gübresi miktarı= Analiz ile bulunan fosfor (P2O5) değeri x 2,3 Toprak Analiz Raporunda verilmesi gerekli fosfor miktarı saf madde olarak 8 kg ise; Kullanılacak TSP Gübre miktarı= 8 x 2,3 = 18,4 kg TSP/ 1 dekar (1 dönüm) araziye verilmelidir.